Hírek
Facebook    Linked In    RSS feed   

Energiahatékonyság

                                           MIT IS JELENT A KÖZEL 0?


                      Fenntartható építés energiahatékonysági kérdései.

 

Az Európai Bizottság közleménye „Az uniós építőipar és az abban működő vállalkozások fenntartható versenyképességi stratégiája” címmel részletesen elemzi – többek között -  az épületek energiahatékonyságával kapcsolatban tervezett, illetve javasolt európai és tagállami intézkedéseket.

A dokumentum helyzetelemzés és kihívás fejezete a karbonszegény gazdasággal kapcsolatban a következő főbb megállapításokat teszi:

-    Az épületek energiateljesítményéről szóló irányelvnek (2010/31/EU) megfelelően a közel nulla energiafelhasználású épületek bevezetésére való törekvés az építőipar számára hatalmas kihívás. Ahhoz, hogy a követelmények teljesüljenek, támogatás szükséges valamennyi piaci szereplő számára.

-    Ugyan az alacsony energiaszükségletű épületek száma nő, de még nem sikerült kritikus tömeget elérni, és az energiahatékonyság javítására és a megújuló energiaforrások integrálására irányuló erőfeszítések sem elég erőteljesek. A szabályozási keret érvényre juttatása és a megfelelő fiskális politikák segíthetnek a kritikus tömeg elérésében.

-    Különösen a  meglévő épületek felújításának területén van nagyobb erőfeszítésre szükség az energiamegtakarítás növelése érdekében. Ezideig csekély számú épület esetében került sor átfogó felújításra. Az uniós célkitűzések elérésére az épületek energiatakarékos felújítása érdekében több intézkedésre van szükség, mindenekelőtt a felújítást támogató intézkedések területén.

 

A közlemény stratégiai fejezete öt kulcsfontosságú célkitűzésre összpontosít: a) a kedvező beruházási feltételek ösztönzése; b) az építőipar humántőke-alapjának javítása; c) a forráshatékonyság, a környezeti teljesítmény és az üzleti lehetőségek javítása; d) a belső piac megerősítése az építőipar számára; e) az unióbeli építőipari vállalatok globális versenyhelyzetének javítása. Mindegyik célkitűzésnél rövid-, valamint közép- és hosszú távú intézkedések sorozatát veti fel, részben a Bizottság, részben a tagállamok részére.

-    A Bizottság részére megfogalmazott feladatok közül példaként a következő kettőt emelhetjük ki: „Az épületek energiahatékonyságát támogató különböző uniós és nemzeti pénzügyi eszközök elemzése” valamint „Az elérendő fenntarthatósági célkitűzésekkel arányos felújítási projektek fiskális eszközei és hitelmechanizmusa”.

-    Ugyanezen területen a tagállamoknak pénzügyi konstrukciókat és projektfejlesztési támogatási rendszereket javasol kidolgozni a felújítási projektekhez.

 

Az építőipar stratégiai kérdéseihez kiinduló dokumentum teljes egészében a következő helyen érhető el: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_hu.htm.

 

Az ÖKO City kiállítás remek lehetőséget nyújt a szakterület művelőinek véleményük kifejtésére, ütköztetésére és konstruktív teendők megfogalmazására.

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
Támogatók, médiapartnerek