Hírek
Facebook    Linked In    RSS feed   

Közel 0 - Jogszabályok

  A 300 m2-nél nagyobb alapterületű, saját célra szolgáló lakóépületeket is egyszerű bejelentés alapján lehet építeni 2017.03.28
Az Országgyűlés módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt.
  Az Europai Tanács irányelve az alacsony energia felhasználású épületek építéséről 2014.01.29
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cls/cons_cons%282010%2905386%28rev3%29_/cons_cons%282010%2905386%28rev3%29_hu.pdf
  7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2014.01.29

Összefoglaló:

E rendelet hatálya - a felsorolt kivételekkel - a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), illetve annak tervezésére terjed ki, amelyben a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására, energiát használnak. A rendelet az energetikai számításhoz meghatározza a követelményértékeket, a számítási módszert, a számítás során használt jelöléseket, fogalmakat és tervezési adatokat.
7/2006
  275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 2014.01.29
Összefoglaló:

A rendeletet az építési tevékenység megvalósításához szükséges tervek készítése során az építési termék építménybe történő betervezésére, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésre, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során az építménybe történő beépítésre, az építési termékek teljesítményértékelését végző és a teljesítményállandóságot ellenőrző, műszaki értékelő szervezetek eljárására kell alkalmazni.
CPR
  176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 2014.01.24
Jiogszabály az energia tanúsítvány készítéséről
1

 
Támogatók, médiapartnerek